حکمرانی داده‌محور در حوزه رفاه

بهبود خدمات رفاهی در قالب دولت الکترونیک در تمام دنیا و از جمله ایران راهکاری برای استفاده بهینه و اثربخش از منابع محدود و افزایش رضایت عمومی است. رویکرد داده‌محور بودن تصمیم‌گیری‌ها در ایران هم‌چون سایر کشورها بر مبنای جمع‌آوری و تجمیع داده‌های سازمان‌ها انجام گرفته است و در قالب پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان شناخته می‌شود.

مطالعه پیش رو با نگاهی به روند و ابعاد حکمرانی داده محور در جهان و مقایسه وضعیت آن در بخش رفاه برای دو کشور ایران و کره جنوبی، تلاش در شناسایی فرصت‌ها و نقایص وضع فعلی برای ترسیم مسیر بهتر آن در آینده است. مطالعه نشان می‌دهد که روند و تجربه‌ی ایران در تشکیل پایگاه رفاه ایرانیان و خدمات مبتنی بر آن بسیار شبیه به کشورهای پیشرویی هم‌چون کره جنوبی است و این نوید حرکت در مسیری درست را می‌دهد. در زمينه قوانین و جهت گیری‌ها در ایران اسناد و قوانین مناسبی داریم که اجرایی نشده‌اند و در این بخش پتانسیل زیادی داریم. هم‌چنین تنوع داده‌ها و همکاری با سازمان‌ها در ایران مناسب است اما کیفیت داده‌ها و به روز بودن داده‌ها جای کار بسیار دارد. در بخش فناوری‌های مورد استفاده جهت بهره‌برداری از داده‌ها به نظر می‌رسد در حال حاضر مشکلی وجود نداشته باشد اما در آینده‌ای نزدیک برای تهیه فناوری‌های مناسب‌تر باید اقداماتی صورت بگیرد.

هم‌چنین در بخش تعریف کاربردها و خدمات مبتنی بر این داده‌ها، ایران علی‌رغم داشتن اطلاعات قابل توجه از فرد و خانوار هنوز نسبت به سایر کشورها در استفاده از آن‌ها عقب‌تر است و خدمات کمی مبتنی بر آن‌ها تعریف کرده است. در نهایت پیشنهاد می‌شود که هر چه زودتر نقشه‌ی فاز بعدی پایگاه رفاه ایرانیان که موارد ذکر شده را دارا باشد، تهیه و اجرایی شود.

حکمرانی داده محور در حوزه رفاه.pdf (2.4 مگابایت)