فهرست سایت‌های منتشر کننده داده

مهم‌ترین سایت‌های دولتی حاوی داده عبارتند از:

2 پسندیده

فایل زیر، حاوی سایت‌هایی است که داده و اطلاعات منتشر می‌کنند. با تکمیل این لیست، میدانیم برای دریافت داده نماگر سراغ کدام لینک برویم.

چند نکته درباره این فایل:

  • در این فایل علاوه بر موارد افزوده شده، تمامی سایت‌های ذکر شده در پست بالا و تاپیک فهرست سایت‌های دولتی منتشر کننده داده و نیز سامانه‌های شفافیت در سایت شفافیت ذکر و اصلاح شده اند.
  • برای سهولت در پر کردن لیست، منتشرکنندگان داده به قسمت‌های دولت، مجلس، ق.ق، نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های خصوصی و پژوهشگاه‌ها تقسیم شده‌اند.
  • برای جلوگیری از اغتشاش ذهن، تلاش شده‌ است تا صرفا لینک‌های اصلی و مادر ارائه داده بارگزاری شود.

فهرست منابع منتشر کننده داده

2 پسندیده

برخی سامانه‌های داخلی داده‌های باز را به عنوان یک کسب و کار گردآوری، تمیز و مصورسازی کرده‌اند:

1- آماریستا:
http://amarista.ir/

2- ایردا (مرجع تخصصی آمار ایران):

۳- اپلیکیشن آمار همراه (تحت نظر مرکز امار ایران)

1 پسندیده